Privacy bij Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV

Wij zijn een financiële dienstverlener die rechtstreeks zaken doet met haar klanten. Dat wil zeggen dat het contact dat u - als klant of potentiële klant – met ons heeft voornamelijk via persoonlijk gesprek, telefoon, post, fax en internet verloopt.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ons dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Als financiële dienstverlener leveren wij producten en diensten op informatief-, juridisch-, fiscaal-, financieel- en verzekeringsgebied. Bij afname van onze diensten of producten of wanneer u contact heeft met ons leggen wij de persoonsgegevens vast. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekering of financiële dienst en het onderhouden van contact met u als klant. Persoonsgegevens worden voorts door ons gebruikt om u gericht te informeren over sociale en fiscale wetgeving en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn.

Het gebruik van de website

Als u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze sites te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren. Alle personen die van deze gegevens kennis kunnen nemen, zijn aan geheimhouding daarvan gehouden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek worden verzocht (persoons)gegevens te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor verwerkte (persoons)gegevens op een dergelijk verzoek te verstrekken.

Wijzigingen

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van deze privacystatement door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het privacystatement van toepassing.

Datum plaatsing: augustus 2018

Ontvang gratis boek ontslagvergoeding

Bestel gratis boek transitievergoeding 2018Lees alles over ontslag en ontslagvergoeding 2018
en bestel het gratis boek.

Gratis aanvragen

Adviesgesprek aanvragen

Maak direct een afspraak met één van onze gedreven adviseurs.

Maak afspraak

Bezoek een lezing

Bezoek een gratis lezing over WW-uitkering en ontslag.

Meld u aan

Bestel GRATIS boek Van werk naar WERK

Ontvang gratis boek “Van werk naar WERK” van NextJob Outplacement. In dit boek staan tips voor het vinden van een nieuwe baan.
Gratis aanvragen