Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV
OFA FNV
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
Tel. 088 20 50 800
info@ofadvies.nl

Laatste nieuws


Belastingpercentages 2018

Als u een ontslagvergoeding ontvangt, komt deze vergoeding bovenop uw inkomen. U betaalt direct belasting. Uw werkgever houdt de belasting in en stort het overblijvende bedrag op uw rekening. U betaalt een hoger belastingpercentage naarmate uw inkomen hoger is. Omdat ontslagvergoedingen soms hoge bedragen zijn, betaalt u vaak een hoog belastingpercentage.
» Lees meer

Boekje ontslagvergoeding 2018

Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV geeft het boekje "ontslagvergoeding 2018" uit. Het boekje geeft informatie over de ontslagvergoeding en de financiele gevolgen van ontslag. Het boekje is gratis voor FNV-leden.
» Lees meer

Maximale transitievergoeding 2018 € 79.000,-

Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter ontvangt u een transitievergoeding. Deze is voor 2018 gemaximeerd op € 79.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000. In een sociaal plan of bij ontslag in onderling overleg kunnen partijen afwijken van de transitievergoeding.
» Lees meer

Gratis boek over transitievergoeding en ontslagvergoeding 2016

Transitievergoeding of ontslagvergoeding?
Bij ontslag kunt u een transitievergoeding of een ontslagvergoeding ontvangen. Bij individueel ontslag via UWV of kantonrechter ontvangt u een transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag kunt u de kantonrechtersformule ontvangen. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding.
» Lees meer

Ouder nieuws