Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV
OFA FNV
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
Tel. 035-60 345 06
Fax. 035-603 13 86
info@ofadvies.nl

Laatste nieuws


Gratis boek over transitievergoeding en ontslagvergoeding 2016

Transitievergoeding of ontslagvergoeding?
Bij ontslag kunt u een transitievergoeding of een ontslagvergoeding ontvangen. Bij individueel ontslag via UWV of kantonrechter ontvangt u een transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag kunt u de kantonrechtersformule ontvangen. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding.
» Lees meer

Boekje

Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV geeft het boekje "ontslagvergoeding 2015" uit. Het boekje geeft informatie over de ontslagvergoeding en de financiele gevolgen van ontslag. Het boekje is gratis voor FNV-leden
» Lees meer

Boekje “ontslagvergoeding 2014” verschenen

Ontslagvergoeding 2014 is een uitgave van Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV. Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV is een landelijk werkend financieel adviesbureau voor boventallige en ontslagen werknemers/ leden van FNV.
» Lees meer

Geen fiscaal voordeel meer voor ontslagen werknemer in 2014

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de stamrechtvrijstelling afgeschaft wordt per 1 januari 2014. Werknemers die vanaf 1 januari 2014 bij ontslag een ontslagvergoeding ontvangen moeten daar direct belasting over betalen. Bij de hogere ontslagvergoedingen betekent dat vaak het maximale tarief van 52% belasting. De stamrechtvrijstelling zoals die nu nog geldt, betekent dat men nu (nog) geen belasting betaalt, omdat men de ontslagvergoeding onderbrengt in een stamrecht bankrekening (kiezen veel FNV leden voor) of een stamrecht bv. De stamrecht bankrekening gaat in de nabije toekomst of na pensioen maandelijks uitkeren en dan betaalt men belasting (voor pensioendatum meestal 37 % of 42 %, na pensioen meestal 24 % (tweede schijf) of 42 %).
» Lees meer

Ouder nieuws