Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV
OFA FNV
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
Tel. 088 20 50 800
info@ofadvies.nl

Hoe hoog is uw uitkering WerkloosheidsWet (WW)

Als u ontslagen wordt, al dan niet door een reorganisatie, heeft u recht op een WW-uitkering.
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent verzekerd voor de WW.
 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U verliest minimaal 5 werkuren per week. Als u minder dan tien uur per week werkt, moet u minimaal de helft van de uren verliezen.
 • U krijgt de uren die u verliest niet doorbetaald.
 • U kunt direct aan het werk als u een baan vindt of krijgt aangeboden.
 • U voldoet aan de wekeneis (u heeft minimaal 26 van de 36 weken voor uw werkloosheid gewerkt).
 • U bent niet verwijtbaar werkloos.
 • U heeft zich geregistreerd als werkzoekende bij het UWV.

Duur van de WW-uitkering

De duur van de WW-uitkering is minimaal 3 en maximaal 29 maanden (eerste kwartaal 2018). Elk kwartaal gaat de maximale WW met 1 maand omlaag tot 1juli 2019 de maximale WW 24 maanden is. Let op: in bepaalde CAO’s wordt de maximale WW duur weer verlengd tot 38 maanden.  De duur is afhankelijk van de wekeneis, jareneis en uw arbeidsverleden.

Wekeneis
De wekeneis houdt in dat u minimaal 26 van de 36 weken voor ontslag heeft gewerkt. Hierbij worden weken meegeteld als er tenminste 1 dag is gewerkt. Weken waarin vakantie of betaald verlof is opgenomen worden ook meegeteld. Weken die niet worden meegeteld zijn weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt en weken die zijn meegeteld voor een eerdere uitkering. Als u alleen aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op een uitkering van 3 maanden.

Jareneis
Als u naast de wekeneis ook aan de jareneis voldoet, heeft u recht op een langere WW-uitkering. Als u in de 5 jaren voor het jaar waarin u werkloos wordt, 4 jaar loon heeft ontvangen, voldoet u aan de jareneis. Hoe lang de uitkering precies wordt is afhankelijk van uw arbeidsverleden.

Arbeidsverleden bepaalt duur WW uitkering
Om uw totale arbeidsverleden uit te rekenen moet u het feitelijke arbeidsverleden en het fictieve arbeidsverleden bij elkaar optellen. Het fictieve arbeidsverleden bestaat uit alle jaren waarin u 18 jaar werd tot en met 1997. Het feitelijk arbeidsverleden bestaat uit het aantal jaren waarin u gewerkt heeft van 1998 tot de ontslagdatum. U krijgt een maand WW-uitkering voor elk jaar arbeidsverleden. Sinds 2016 wordt de duur van de WW geleidelijk ingekort voor mensen met een arbeidsverleden van meer dan 24 jaar. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Voor mensen met een arbeidsverleden van 24 maanden of minder wordt niet ingekort. Per medio 2019 wordt de maximale uitkeringsduur 24 maanden (was 38 maanden). Let op: werkgevers en werknemers kunnen in de cao een langere WW-duur afspreken, zodat de maximale WW duur weer 38 maanden wordt.

Hoogte van de WW-uitkering
De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het loon dat u ontving in het jaar voordat u werkloos werd. U krijgt de eerste twee maanden 75% van dat loon, en de rest van de WW-periode ontvangt u 70%. Als u meer verdient dan het maximum dagloon dat het Uitkeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) aanhoudt, wordt dit percentage gebaseerd op het maximum. Het maximum dagloon staat momenteel op 209,- (cijfer 2018).

Ander inkomen en de WW-uitkering
De hoogte van de WW is niet afhankelijk van uw vermogen of van het inkomen van uw partner. Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft waaruit u uitkeringen geniet, heeft u geen recht op WW. Als u een baan vindt of ander inkomen ontvangt, wordt dit ingehouden op uw WW uitkering. Een ontslagvergoeding of maandelijkse uitkeringen uit een ontslagvergoeding worden niet ingehouden op een WW-uitkering.

Verplichtingen tijdens de WW-uitkering
Als u een WW-uitkering ontvangt, bent u verplicht zo snel mogelijk werk te zoeken. Met het UWV WERKbedrijf maakt u daarom een plan van aanpak over het zoeken naar een nieuwe baan. U bent verplicht te solliciteren en wanneer u passend werk aangeboden krijgt, moet u dat accepteren. Wat wordt geaccepteerd als passend werk wordt ruimer als u langer werkloos bent. U heeft tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht in de volgende situaties:

 • U heeft na lang zoeken geen werk kunnen vinden en gaat tijdelijk ter reïntegratie vrijwilligerswerk doen.
 • U verricht intensieve mantelzorg.
 • Er is een ernstige calamiteit binnen uw gezin.
 • U begint een eigen bedrijf.

De WW uitkering stopt als:

 • U weer aan het werk gaat. Indien u hierbij minder uren werkt dan waarvoor u een uitkering ontving, blijft u een WW-uitkering ontvangen voor het verschil in uren. Is dit verschil minder dan 5 uur, dan stopt de uitkering.
 • U niet meer voldoet aan de voorwaarden.
 • de maximale uitkeringsduur is verstreken.
 • U de AOW-leeftijd bereikt.
 • U overlijdt: nabestaanden kunnen dan een overlijdensuitkering aanvragen. Dit bestaat uit een bruto maanduitkering plus opgebouwd vakantiegeld.